5 КЛАС

Тест-контроль з теми: «Комп’ютери та їх різновиди. Складові комп’ютерів та їх призначення»

Тест-контроль з теми: «Об’єкти файлової системи, операції над ними»

Підсумковий тест з теми: «Операційна система. Об’єкти файлової ситеми, операції над ними»

Тест-контроль з теми: «Локальна мережа, використання мережевих папок»

Тест-контроль з теми: «Пошук відомостей у мережі Інтернет»

Підсумковий тест з теми: «Мережеві технології та Інтернет»
Тест-контроль з теми: «Текстовий процесор Microsoft Word»
Тест-контроль з теми: «Алгоритми з розгалуженням»
6 КЛАС

Тест-контроль з теми: «Поняття комп’ютерної графіки»

Тест-контроль з теми: «Етапи створення комп’ютерної презентації»

Тест-контроль з теми: «Комп’ютерна презентація. Розробка слайдової презентації»

7 КЛАС

Підсумковий тест з теми: «Електронне листування»

Тест-контроль з теми: «Моделі. Типи моделей»

Підсумковий тест з теми: «Моделювання. Види моделей»

Тест-контроль з теми: «Електронні таблиці. Табличний процесор Excel»

Тест-контроль з теми: «Поняття електронної таблиці»

Тест-контроль з тем: «Алгоритми з розгалуженням», «Алгоритми з повторенням»

9 КЛАС

Тест-контроль з теми: «Комп’ютерні презентації»

10 КЛАС
Тест-контроль з теми: «Поняття документу. Призначення та класифікація документів»